Artikel Cena Količina Znesek
Vsebnik Business+ (letna naročnina)  453,60  1 453,60 

Skupaj

Delni znesek 453,60 
Znesek 453,60